Parkiet die nieuwsgierig kijkt |  Foto door Brett Sayles:
Regenboog

Het bijhouden van een register is erg belangrijk

Register resize

Alle CITES bijlage A en B soorten dienen in jouw register vermeld te staan. Middels deze administratie kun je de legaliteit van jouw vogels aantonen. Het aantonen van legaliteit is door een rechter in Nederland als eis gesteld voor het houden van CITES soorten. Verstandig is het om ook de niet-beschermde soorten in het register te vermelden.

Aan het register zijn eisen verbonden. Er staat duidelijk omschreven wat er in jouw register moet staan. De layout is vrij, dus hoe het register er uit ziet maakt niet uit, de inhoud is bepalend. Wij hebben formulierblokken laten maken, deze zijn te bestellen via onze webshop.

Je kunt van deze website een voorbeeld register bestand (excel) downloaden. Je mag ook zelf een register maken. Het is niet verplicht dat het register digitaal is.

Uitleg over het register

In het voorjaar van 2020 hebben wij de handleiding ‘CITES levende bijlage B dieren’ uitgegeven. Deze handleiding heeft bij vele kwekers vragen opgeroepen, mede door het strikt juridisch taalgebruik.

Met deze toelichting trachten wij duidelijkheid te verschaffen. Uiteraard blijft de juridische tekst onverminderd van kracht en betreft deze  toelichting niets meer of minder dan een eenvoudige versie hierop, van toepassing op papegaaiachtigen.

Maar wat betekent dit nu voor onze hobby.

De toelichting beperkt zich tot het waarom voeren van een register van uw levende bijlage B-vogels. Voor alle parkieten en papegaaiachtigen, inclusief alle kleurmutaties en hybriden, dien je een registratie bij te houden, met uitzondering van Agapornis roseicollis, gras-,  valk- en halsbandparkiet.

Het doel van de registratie is het aantonen van de legale herkomst:
- Van de vogel (of vogels) die u in het bezit heeft.
- Van de jonge vogels die u kweekt.

Hoe stel je een registratie op:
1. Latijnse naam van de vogelsoort
2. CITES bijlage (A of B)
3. Geslacht
4. Oorsprongscode:

  • W – Aan de natuur onttrokken vogel.
  • R – Verkregen uit goedgekeurde programma’s waar bij een beperkt aantal vogels aan een wilde populatie wordt onttrokken.
  • C – Voor in gevangenschap gekweekte vogels van de Bijlagen B en C alsmede delen en afgeleide producten (bijv. veren).
  • F – Vogels van een eerste generatie nakweek alsmede delen en afgeleide producten daarvan. Deze vogels zijn in gecontroleerde omstandigheden gekweekt en geboren, maar hebben één of twee ouderdieren die aan de natuur zijn onttrokken.
  • I – In beslag genomen of verbeurdverklaarde vogels.
  • O – Preconventie vogels. Het gaat om vogels die zijn verkregen voordat het Verdrag bestond (dus voor 1975) of om vogels die aan de natuur zijn onttrokken of in gevangenschap zijn gekweekt en geboren voordat de soort op één van de bijlagen werd opgenomen.
  • U – Vogels met een onbekende oorsprong. [Voor de uitgebreide uitleg over de oorsprongscode verwijzen we graag naar de brochure ‘CITES Levende Bijlage B dieren’.]

5. De ouderdieren (ringnummer of chip)
Indien elders verkregen:
1. Naam adres kweker
2. Naam adres leverancier
3. Land van herkomst (waar deze vogel geboren is)
4. Nr. CITES-document (waar het een importvogel betreft van buiten de EU)

Merkgegevens:
1. Type merkteken (ring en/of chip) Let op! De ring moet door een erkende bond uitgegeven zijn.
2. Code ring en/of chip.
3. Datum ring en/of chip

Indien overgedragen:
1. Datum overdracht
2. Naam adres afnemer
3. Nr. overdrachtsverklaring

Bij sterfte:
1. Datum sterfte

Vul het register in en houdt elke wijziging in je vogelbestand bij. Op deze site (<Download Formulieren> onder menutab <Wetgeving>) is het registerformulier te downloaden. Dit register kun je digitaal invullen en opslaan of printen en met de pen invullen.

Bij de verkoop van je vogel(s) gebruik je het standaard overdrachtsformulier. Vul dit zorgvuldig en compleet in bij overdracht.

Nog belangrijker is dat, wanneer je een vogel (in)koopt, men bij de overdracht en betaling van de vogel een ingevuld overdrachtsformulier ontvangt die is ondertekend door de verkoper. Zo kun je  immers bij controle de herkomst van je gekochte vogel aantonen.

Parkieten Sociëteit 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden 

Na 19:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0545 47 72 07