Parkiet die nieuwsgierig kijkt |  Foto door Brett Sayles:
Regenboog

Informatief

Persoonsgegevens verwerking bij de PS
Welke persoonsgegevens staan er in ons met een wachtwoord beschermde, op een vaste computer achter een firewall opgeslagen, database.

Functionaris Gegevensbescherming:  Dinand Derks

Ledenadministratie, de basis is het kweeknummer
Naam: je achternaam, de voorletters en tussenvoegsels.
Voornaam: deze heb je vrijwillig aan ons doorgegeven.
Adres: straat, huisnummer, postcode, plaats en land. Noodzakelijk anders kunnen wij het magazine niet toezenden.
Geboortedatum: uitsluitend voor jeugdleden. Nadat het jeugdlid 18 jaar is geworden wordt de geboortedatum verwijderd.
E-mailadres: vrijwillige opgave, zodat wij digitaal kunnen communiceren.
Telefoon- en mobielnummer: vrijwillige opgave, zodat wij contact met je kunnen opnemen.
Lidmaatschapstatus en Betaalwijze: noodzakelijk, zodat wij weten hoe je de contributie wil betalen.
IBAN: alleen nodig van diegene die per automatische incasso hun contributie betalen.
Afdeling: Je wordt op basis van je postcode bij een afdeling ingedeeld die je belangen behartigt tijdens de ALV. De afdelingsbestuurder die belast is met de administratie krijgt je persoonsgegevens (functionarisgegevensbescherming).
Na opzeggen worden de betaalwijze, IBAN, telefoon- en mobielnummer, het e-mailadres en de voornaam in ieder geval verwijderd. De lidmaatschapstatus wordt uiteraard aangepast.

Ringenadministratie, als basis wordt het kweeknummer gebruikt

Hierin staan dezelfde gegevens als hierboven genoemd onder naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en mobielnummer. Geen vermelding van je IBAN. Verder staat hierin welke ringen je besteld hebt. Dit is nodig om zicht op de volgnummers te houden zodat een ring niet twee keer uitgegeven wordt.
BSN: het burger service nummer wordt alleen van personen opgenomen die ringen besteld hebben voor beschermde vogels. Dit zijn CITES- en Europese vogelsoorten. Deze ringen worden namelijk bij het ministerie geregistreerd op naam met BSN en betreffende vogelsoort.
Gebruikersnaam: deze wordt op de beveiligde website opgeslagen omdat je die daar gebruikt.
Wachtwoord: deze is bij ons niet bekend. 
Ringenbestelformulier: voor mensen die geen internet hebben en deze service hebben aangevraagd moet dit vermeld worden anders kan het formulier niet aangemaakt worden.
Na opzeggen worden de betaalvorm, telefoon- en mobielnummer, het e-mailadres en de voornaam in ieder geval verwijderd. De overige gegevens blijven bewaard zodat in de toekomst een ring te herleiden is. Dit bleek regelmatig van belang door het onder CITES I (bijlage A) komen van de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus).

Vragen over...... (FAQ)

Mij als nieuw lid aanmelden. Hoe doe ik dat?

Aanmelding van een nieuw lid kan via via de website van de PS.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u zelf doorgeven door in te loggen en uw gegevens aan te passen.

Kan ik mijn oude kweeknummer terugkrijgen?

Er wordt regelmatig gevraagd om een oud administratie/kweeknummer weer te krijgen. Dit is niet mogelijk. Een administratie-/kweeknummer begint met het jaartal waarin men lid is geworden. Dit jaartal gebruiken we ook om onze registratie in verband met jubilea etc. bij te houden. Als we een "oud" administratie-/kweeknummer opnieuw zouden gebruiken, dan zal ons systeem voor jubilea etc. niet meer op orde zijn. U bent namelijk dan een aantal jaren geen lid geweest, en heeft dus geen contributie betaald, en zouden de jaren onterecht meegeteld worden. Als u opnieuw lid wordt dan wordt dit nieuwe jaartal gebruikt voor het tellen van de jaren voor het jubileum. In uitzonderlijke gevallen kan een "oud" administratie-/kweeknummer opnieuw gebruikt worden, dan dienen echter wel administratiekosten (contributie) over de tussenliggende jaren betaald te worden. Helaas kunnen niet alle magazines dan meer na geleverd worden.

Ik heb een kweeknummer, kan ik dat bij de Parkieten Sociëteit gebruiken?

Nee, u krijgt bij ons een door de administratie uitgegeven administratie-/kweeknummer.

Looptijd lidmaatschap

Uw lidmaatschap heeft een looptijd van het kalenderjaar. Als u niet heeft opgezegd, dan loopt het automatisch door.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Dit zou u eigenlijk niet moeten doen, maar ... Beëindiging van een lidmaatschap dient voor 15 oktober te geschieden (dit i.v.m. incasso voor de contributie die vanaf die datum gedaan worden). Uitgezonderd opzegging door overlijden. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie gedaan worden. Dit dient schriftelijk of via de mail gedaan te worden. Klik op deze link, en u komt bij het formulier hiervoor.
Administratie Parkieten Sociëteit
Springendalhoek 52
7546 GD  ENSCHEDE
mail: administratie@parkietensocieteit.nl

Een bondsbestuurder vragen stellen?

U mag een hoofdbestuurder altijd vragen stellen betreffende de PS. Denk er wel aan dat de hoofdbestuurders ook "gewoon" werk hebben. Overdag zijn zij dus aan het werk. Het liefst stelt u uw vraag per mail. Op de pagina Contact, het bondsbestuur en medewerkers staan de bondsbestuurders, door op de naam van een bestuurder te klikken komt u bij de uitgebreidere gegevens en het contactformulier.

Ik heb geen magazine ontvangen

Heeft u als lid na de 2e dinsdag van de maand (muv augustus) geen magazine ontvangen, dan kunt u dit doorgeven. Het makkelijkst gaat dit via het formulier "geen magazine ontvangen". Klik op deze link om naar het formulier te gaan. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het magazine toe.

Wanneer komt het magazine uit?

In principe verschijnt het magazine op de eerste dinsdag van de maand. De drukkerij moet de magazines bij de verzender aanbieden. Als de aanleverdag op een feestdag valt, kan de bezorging opgeschoven worden naar de eerstvolgende donderdag, de dinsdag daarop is deze dan bij u.

Wat is mijn administratie- of kweeknummer?

Een kweeknummer, dit is hetzelfde als uw administratienummer, is opgebouwd uit vijf cijfers. De eerste twee staan voor het jaartal waarin u lid bent geworden, de tweede serie cijfers is het volgnummer dat aan u is toegekend. Een kweeknummer ziet er bijvoorbeeld zo uit 12.159, dit lid is dus in 2012 toegetreden en heeft volgnummer 159 gekregen.
Uw administratienummer (kweeknummer) staat op de adresdrager die bij uw magazine zit. Eventueel kunt u uw administratienummer ook opvragen bij de administratie. Via administratie@parkietensocieteit.nl

Ringen bestellen lukt niet

Als u geen ringen kunt bestellen, controleer dan de volgende stappen:
Heeft u zich op de ringen homepage geregistreerd? Dit kunt u via deze link doen: Ik wil mij registreren als ringenbesteller.
Heeft u uw account geactiveerd?
Dit doet u door op de activatielink, die in de email staat die u na de registratie heeft ontvangen, te klikken. Let op! sommige mailservices als bv. @gmail.nl @live.nl zien dit als spam, en plaatsen deze mail dan in de spambox! U kunt hier gewoon mee aan het werk.
Als u de stappen 1 en 2 heeft gedaan, en het lukt nog niet. Neem dan contact op met de beheerder via webmaster@parkietensocieteit.nl

Ik ben mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam voor het bestellen van ringen kwijt

Klik dan op "Wachtwoord vergeten" op de inlogpagina en volg de instructies.

Parkieten Sociëteit 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden 

Na 19:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0545 47 72 07