start
Contributie 2022 betalen
Contributie 2021 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/2109-1_resize.JPG

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel oktober 2021

Vrijdag 10 september heeft er, op verzoek van de afdelingsbesturen van enkele afdelingen, een extra ALV plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor was de herstructurering van de bond, zoals wij die afgelopen maand ook in het magazine aan u hebben voorgedragen. Het bondsbestuur is al sinds januari 2020 met deze structuurwijziging aan de slag, en heeft de afdelingsbesturen hiervan destijds al op de hoogte gebracht. Tijdens de ALV van juni 2020 hebben de afdelingen groen licht gegeven aan het bondsbestuur, om verder te onderzoeken wat het allemaal gaat omvatten. Daarop zijn door een notaris in concept nieuwe statuten geschreven, die aan de afdelingsbesturen zijn voorgelegd. Omdat er een aantal vragen voort zijn gekomen uit het concept, en omdat het al lang geleden was dat er een update vanuit het bondsbestuur is geweest, is de extra ALV in haar geheel geweid aan de plannen voor de wijziging van structuur van de Parkieten Sociƫteit. Helaas waren de afdelingen Limburg Zuid en Friesland verhinderd om aanwezig te zijn.

Lees meer...

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

soortbescherming projecten, klik op de oranje link voor de website

Onze trots