start
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/2205-1_resize.jpg

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel mei 2022

In het april magazine heeft u kunnen lezen dat de ALV in april gehouden zou worden. Deze ALV heeft gelukkig fysiek kunnen plaatsvinden. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd. Naast de vaste agendapunten stond ook de fusie met de afdelingen op het programma. Iedereen is hierover bijgepraat en er is verdere uitleg gegeven over het te volgen pad. De notaris zal iedere afdeling benaderen om aanvullende informatie te verkrijgen, waarna zij verder kan met de concept statuten. Per afdeling zal nog een keer een afdelings-ALV gehouden worden, waarin definitief akkoord wordt gegeven op de nieuwe statuten. Daarna zal de uitschrijving van de fuserende afdelingen bij de KvK plaatsvinden.

Recentelijk hebben wij een prijsverhoging van de drukkerij van het magazine gekregen. De energie- en papierkosten blijven maar stijgen, waardoor een prijsstijging onvermijdelijk is. Ondanks de forse prijsstijging heeft de ledenvergadering besloten om de contributie voor 2023 niet te verhogen. We zullen dus wat in onze reserves gaan interen. Er is wel een dringende oproep gedaan om actief naar nieuwe leden te gaan zoeken.

Lees meer...

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

soortbescherming projecten, klik op de oranje link voor de website

Onze trots