informatief

Persoonsgegevens verwerking bij de PS

Persoonsgegevens verwerking bij de PS
Welke persoonsgegevens staan er in ons met een wachtwoord beschermde, op een vaste computer achter een firewall opgeslagen, database.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
FG Friesland:
FG Drenthe:
FG Twente:
FG Oost-Gelderland:
FG Noord-Holland:
FG West-Brabant:
FG Oost-Brabant:

Ledenadministratie, de basis is het kweeknummer

Naam: Uw achternaam, de voorletters en tussenvoegsels.
Voornaam: deze heeft u vrijwillig aan ons doorgegeven.
Adres: straat, huisnummer, postcode, plaats en land. Noodzakelijk anders kunnen wij u het magazine niet toezenden.
Geboortedatum: uitsluitend voor jeugdleden. Nadat het jeugdlid 18 jaar is geworden wordt de geboortedatum verwijderd.
E-mailadres: vrijwillige opgave, zodat wij digitaal kunnen communiceren.
Telefoon- en mobielnummer: vrijwillige opgave, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Lidmaatschapstatus en Betaalwijze: noodzakelijk, zodat wij weten hoe u de contributie wil betalen.
IBAN: alleen nodig van diegene die per automatische incasso hun contributie betalen.
Afdeling: u wordt op basis van uw postcode bij een afdeling ingedeeld die uw belangen behartigt tijdens de ALV. De afdelingsbestuurder die belast is met de administratie krijgt uw persoonsgegevens (functionarisgegevensbescherming).
Na opzeggen worden de betaalwijze, IBAN, telefoon- en mobielnummer, het e-mailadres en de voornaam in ieder geval verwijderd. De lidmaatschapstatus wordt uiteraard aangepast.

Ringenadministratie, als basis wordt het kweeknummer gebruikt

Hierin staan dezelfde gegevens als hierboven genoemd onder naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en mobielnummer. Geen vermelding van uw IBAN. Verder staat hierin welke ringen u besteld heeft. Dit is nodig om zicht op de volgnummers te houden zodat een ring niet twee keer uitgegeven wordt.
BSN: het burger service nummer wordt alleen van personen opgenomen die ringen besteld hebben voor beschermde vogels. Dit zijn CITES- en Europese vogelsoorten. Deze ringen worden namelijk bij het ministerie geregistreerd op uw naam met BSN en betreffende vogelsoort.
Gebruikersnaam: deze wordt op de beveiligde website opgeslagen omdat u die daar gebruikt.
Wachtwoord: deze is bij ons niet bekend. Op uw verzoek kan er door de webmaster een nieuw wachtwoord ingevoerd worden, deze wordt echter nooit vastgelegd.
Ringenbestelformulier: voor mensen die geen internet hebben en deze service hebben aangevraagd moet dit vermeld worden anders kan het formulier niet aangemaakt worden.
Na opzeggen worden de betaalvorm, telefoon- en mobielnummer, het e-mailadres en de voornaam in ieder geval verwijderd. De overige gegevens blijven bewaard zodat in de toekomst een ring te herleiden is. Dit bleek regelmatig van belang door het onder CITES I (bijlage A) komen van de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus).

Vragen over...... (FAQ)

Vragen over.......... (FAQ).

Mij als nieuw lid aanmelden. Hoe doe ik dat?
Aanmelding van een nieuw lid kan via via de website van de PS. Lidmaatschap opgeven

Adreswijziging
Om een verhuisbericht door te geven kunt u het Adreswijzigingsformulier gebruiken.

Kan ik mijn oude kweeknummer terugkrijgen?
Er wordt regelmatig gevraagd om een oud administratie/kweeknummer weer te krijgen. Dit is niet mogelijk. Een administratie-/kweeknummer begint met het jaartal waarin men lid is geworden. Dit jaartal gebruiken we ook om onze registratie in verband met jubilea etc. bij te houden. Als we een "oud" administratie-/kweeknummer opnieuw zouden gebruiken, dan zal ons systeem voor jubilea etc. niet meer op orde zijn. U bent namelijk dan een aantal jaren geen lid geweest, en heeft dus geen contributie betaald, en zouden de jaren onterecht meegeteld worden. Als u opnieuw lid wordt dan wordt dit nieuwe jaartal gebruikt voor het tellen van de jaren voor het jubileum. In uitzonderlijke gevallen kan een "oud" administratie-/kweeknummer opnieuw gebruikt worden, dan dienen echter wel administratiekosten (contributie) over de tussenliggende jaren betaald te worden. Helaas kunnen niet alle magazines dan meer na geleverd worden.

Ik heb een kweeknummer, kan ik dat bij de Parkieten Sociëteit gebruiken?

Nee, u krijgt bij ons een door de administratie uitgegeven administratie-/kweeknummer.

Looptijd lidmaatschap
Uw lidmaatschap heeft een looptijd van het kalenderjaar. Als u niet heeft opgezegd, dan loopt het automatisch door.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Dit zou u eigenlijk niet moeten doen, maar ... Beëindiging van een lidmaatschap dient voor 15 oktober te geschieden (dit i.v.m. incasso voor de contributie die vanaf die datum gedaan worden). Uitgezonderd opzegging door overlijden. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie gedaan worden. Dit dient schriftelijk of via de mail gedaan te worden. Klik op deze link, en u komt bij het formulier hiervoor.
Administratie Parkieten Sociëteit
Springendalhoek 52
7546 GD  ENSCHEDE

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een bondsbestuurder vragen stellen?
U mag een hoofdbestuurder altijd vragen stellen betreffende de PS. Denk er wel aan dat de hoofdbestuurders ook "gewoon" werk hebben. Overdag zijn zij dus aan het werk. Het liefst stelt u uw vraag per mail. Op de pagina Contact, het bondsbestuur en medewerkers staan de bondsbestuurders, door op de naam van een bestuurder te klikken komt u bij de uitgebreidere gegevens en het contactformulier.

Welke commissie vertegenwoordigt mij?

Dit is afhankelijk van uw postcode. Zie hiervoor het artikel

Ik heb geen magazine ontvangen

Heeft u als lid na de 2e dinsdag van de maand (muv augustus) geen magazine ontvangen, dan kunt u dit doorgeven. Het makkelijkst gaat dit via het formulier "geen magazine ontvangen". Klik op deze link om naar het formulier te gaan. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het magazine toe.

Wanneer komt het magazine uit?
In principe verschijnt het magazine op de eerste dinsdag van de maand. De drukkerij moet de magazines bij de verzender aanbieden. Als de aanleverdag op een feestdag valt, kan de bezorging opgeschoven worden naar de eerstvolgende donderdag, de dinsdag daarop is deze dan bij u.

Wat is mijn administratie- of kweeknummer?
Een kweeknummer, dit is hetzelfde als uw administratienummer, is opgebouwd uit vijf cijfers. De eerste twee staan voor het jaartal waarin u lid bent geworden, de tweede serie cijfers is het volgnummer dat aan u is toegekend. Een kweeknummer ziet er bijvoorbeeld zo uit 12.159, dit lid is dus in 2012 toegetreden en heeft volgnummer 159 gekregen.
Uw administratienummer (kweeknummer) staat op de adresdrager die bij uw magazine zit. Eventueel kunt u uw administratienummer ook opvragen bij de administratie. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ringen bestellen lukt niet
Als u geen ringen kunt bestellen, controleer dan de volgende stappen:
Heeft u zich op de ringen homepage geregistreerd? Dit kunt u via deze link doen: Ik wil mij registreren als ringenbesteller.
Heeft u uw account geactiveerd?
Dit doet u door op de activatielink, die in de email staat die u na de registratie heeft ontvangen, te klikken. Let op! sommige mailservices als bv. @gmail.nl @live.nl zien dit als spam, en plaatsen deze mail dan in de spambox! U kunt hier gewoon mee aan het werk.
Als u de stappen 1 en 2 heeft gedaan, en het lukt nog niet. Neem dan contact op met de beheerder via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam voor het bestellen van ringen kwijt

Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord kwijt, neem dan contact op met de beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Heeft u een nieuw emailadres, neem dan contact op met de beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

PS postzegels

Parkieten Sociëteit postzegels

Wellicht heeft u op een brief of ringenpakket een Parkieten Sociëteit postzegel gezien.
Deze zegels gebruiken wij om een persoonlijke uitstraling aan onze post te geven.

De volgende postzegels zijn in gebruik  of in gebruik geweest.

   Voor Nederland uitgegeven vanaf 2015

 Voor internationaal gebruik vanaf 2015 oplage 150 stuks. Zijn allen verbruikt.

Voor Nederland uitgegeven in 2017 oplage 2.300 stuks. Zijn allen verbruikt.

 Voor internationaal gebruik vanaf 2017 oplage 150 stuks. Zijn alle verbruikt.

 Voor Nederland uitgegeven in 2018 oplage van 2.300 stuks. Zijn alle verbruikt.

  De postzegel in gebruik vanaf 2019 tot februari 2021.

 De internationale zegel die is gebruikt in 2019 en begin 2020.

  De postzegel die in december 2020 in gebruik is genomen. De oplage is 2.400 stuks

 De internationale postzegel die in gebruik is vanaf december 2020. De oplage is 150 stuks.

 Nederland 2022 in gebruik vanaf december 2021. De oplage is 2.400 stuks

 Internationaal 2022 in gebruik vanaf januari 2022. De oplage is 125 stuks.

Bondsbestuur, met wie kunt u contact opnemen.........

 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z