start

Het huidige PS magazine

Voor uw jonge vogels

De ringenservice is volledig actief. U kunt bij ons het hele jaar door ringen bestellen. De aluminium ringen voor 2017 worden vanaf oktober geleverd. Stalen ringen kunt u altijd direct bestellen. Wel zijn er wat zaken veranderd. dit leest u op de ringenservicepagina.

Klik op het plaatje om naar de ringenservice pagina te gaan.

Van de bestuurstafel

Beste lezer,

Zoals ongetwijfeld bekend, heeft op 22 april de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Omdat dit magazine toen al bij de drukkerij lag, was het nog niet mogelijk om eventuele highlights uit de vergadering met u te delen.
Wel is al bekend dat Emil Meems aftredend is en zich niet herkiesbaar heeft gesteld.

Lees meer...

Onze trots

komende evenementen


onze sponsoren