Parkiet die nieuwsgierig kijkt |  Foto door Brett Sayles:
Regenboog

CITES-verorderingen

Het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een internationale overeenkomst, die in 1974 werd gesloten. Het doel van het CITES-verdrag is het uitsterven van dier- plantensoorten als gevolg van de handel in de soorten te voorkomen. Op Europees niveau is verdrag vertaald in CITES-verordeningen: de CITES-basisverordening en de CITES-uitvoeringsverordening. Deze verordeningen haken aan op de Flora- en faunawet. Voor meer informatie: rijksoverheid en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Parkieten Sociëteit 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden 

Na 19:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0545 47 72 07