Parkiet die nieuwsgierig kijkt |  Foto door Brett Sayles:
Regenboog

CITES A bijlage X

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage A, waarvoor een uitzondering geldt (Bijlage X van de CITES-Uitvoeringsverordening)

De soort is genoemd in bijlage X van de CITES-Uitvoeringsverordening. In bijlage X bij de Uitvoeringsverordening staan soorten die zijn opgenomen in bijlage A van de Basisverordening maar waar zóveel in gevangenschap worden gefokt dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. Je vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Ga je deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? Ga na of je een CITES-document nodig heeft bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op bijlage X staan onder andere de roodvoorhoofdkakariki (Cyanoramphus novaezelandidiae) en de kapparkiet (Hoodeparkiet) (Psephotellus dissimilis)

Parkieten Sociëteit 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden 

Na 19:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0545 47 72 07