Van de bestuurstafel

Afgelopen jaar zijn wij door een oud PS-lid uit Curaçao, Melvyn Vornis, benadert met de vraag of wij wat proefmagazines wilden sturen. Er zou binnen de vereniging op Curaçao, waarvan hij bestuurslid is, belangstelling zijn in een lidmaatschap van de Parkieten Sociëteit. Natuurlijk hebben wij een pakket klaar gemaakt en verstuurd. Maar het bleef daarna een paar maanden stil, totdat er in december weer een bericht kwam, waarin stond dat er zich tien mensen hadden aangemeld. Geweldig nieuws natuurlijk en het werd nog mooier, want uiteindelijk hebben wij dertien nieuwe Curaçaose leden mogen inschrijven.

Een hartelijk welkom aan deze en andere nieuwe leden!

Zo nu en dan krijgen wij vragen met betrekking tot de wetgeving. Helaas staat de social media vaak vooraan met het melden van wetswijzigingen. Vaak zijn dit geruchten die een eigen leven zijn gaan lijden. Wij kunnen u verzekeren dat wij er alles aan doen om op dit gebied de zaken te volgen en daar waar mogelijk ook invloed uit te oefenen. Middels dit magazine houden wij u zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte. Het heeft echter geen zin om zaken te melden die nog niet definitief zijn, want dan zouden wij net zo hard meedoen aan de speculaties en daar schiet niemand iets mee op.

Heeft u iets interessants waarvan u vindt dat het in het magazine zou passen, neem dan gerust contact op met de redactieraad. Heeft u moeite om zelf iets te schrijven, dan helpen wij u daar graag mee. Aan plaatsing van een ingezonden stuk gaat altijd een beoordeling van de redactieraad vooraf.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine.

Het volgende magazine komt begin april uit.

Van de bestuurstafel

Beste lezer,

Met genoegen kunnen wij melden dat Mario Schöpgens de functie van penningmeester is gaan vervullen. We zijn blij dat Mario deze taak op zich wilt nemen en hiermee andere bestuursleden kan ontlasten. Mario blijft zich tevens inzetten m.b.t. de wetgeving.

Op 17 februari zijn de “oude” afdelingsbesturen door het bondsbestuur uitgenodigd om samen te proosten op de fusie. Tijdens deze avond zijn er o.a. details besproken over de nieuwe bankrekeningen. Let dus op, wanneer u zelf uw afdelingsbijdrage overmaakt, dat de afdeling mogelijk een nieuw rekeningnummer heeft. Wanneer u een machtiging heeft gegeven aan de afdeling, hoeft u niets te doen. Deze loopt gewoon door.

Bondsbestuur, met wie kunt u contact opnemen.........

 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z