van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

De lente, die heel anders is verlopen dan wij gewend zijn, loopt langzaam ten einde en nog altijd houden de coronamaatregelen ons in haar greep. We weten steeds beter om te gaan met wat men het ‘nieuwe normaal’ noemt. Echter normaal is het natuurlijk niet. Gelukkig geven de versoepelingen, die 1 juni zijn ingegaan wat meer bewegingsvrijheid. Zo heeft het bondsbestuur voor 12 juni weer een normale bestuursvergadering in de agenda staan. Vergaderen via het beeldscherm is voor ons niet ideaal gebleken. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om ook de Algemene Leden Vergadering te gaan houden. Het is onze wens om deze zo spoedig mogelijk verantwoord te laten plaatsvinden.

Toch heeft het bestuur niet stil gezeten en is er aan toekomstbestendigheid gewerkt. Inschrijvingen van nieuwe leden en ringenbestellingen gingen gewoon door. Ook de bestellingen via het boekenfonds liepen gewoon door. De activiteiten van de afdelingen liggen vooralsnog stil maar kunnen na de zomer hopelijk weer worden opgestart.

Medio mei hebben alle lezers in Nederland extra post van ons ontvangen. Het betrof een handleiding over de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de diersoorten die op bijlage B staan van de CITES-regeling. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit en is vervaardigd door mevr. mr. E. (Erna) Philippi-Gho. Zij heeft de regelgeving met betrekking tot de vogels die voorkomen op bijlage B ‘vertaalt’ naar lees- en begrijpbaar Nederlands. Bij deze danken wij haar nogmaals voor de duidelijkheid die zij met deze handleiding geeft. Deze handleiding ‘CITES LEVENDE BIJLAGE B DIEREN’ krijgt u als extra service van de bond aangeboden. Voor de leden die buiten Nederland wonen is deze regelgeving anders, minder of niet van toepassing. Zij hebben te maken met wet- en regelgeving van het land waarin zij wonen. Heeft u als buitenlands lid toch behoefte om een handleiding te ontvangen dan horen wij dat graag en zullen wij u er één toesturen.

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neem dan gerust contact op met de redactieraad.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt omstreeks 7 juli uit.

Bondsbestuur Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.