van de bestuurstafel
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

Beste lezer.

In maart hebben we al mogen genieten van een paar prachtige lentedagen. Wat april voor ons in petto heeft, is nog even afwachten maar we gaan zeker richting warmer weer en langere dagen.

Afgelopen maand is in Arnhem de algemene ledenvergadering gehouden. Bijna alle afdelingsbestuurders waren daarbij aanwezig en we kunnen spreken van een vruchtbare vergadering. Wat u misschien zou willen weten, is wat er allemaal is behandeld. Naast de vaste vergaderpunten, zoals notulen en financieel jaarverslag, was Simon de Haan aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Als nieuw bestuurskandidaat werd dhr. Mario Schöpgens door het bestuur voorgedragen. Zowel Simon als Mario werden met unanieme stemmen herkozen en gekozen. Mario nam onder applaus plaats achter de bestuurstafel en werd door de voorzitter welkom geheten als bestuurslid. Wat de taken van Mario gaan worden, zal in de komende tijd worden bekeken.

Uiteraard werd de contributie besproken. Aangezien er een prachtig financieel resultaat over 2017 is, werd het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten, goedgekeurd.

Omdat we ons houden aan de wet bescherming persoonsgegevens en niet langer uw adresgegevens doorgeven aan de afdeling waarbij u bent ingedeeld, is het voor de afdeling lastiger geworden om met u in contact te komen. Als uw gegevens aan de vertegenwoordigende afdeling doorgegeven mogen worden, kunt u ons daar toestemming voor geven. Wij zijn aan het onderzoeken hoe we dit kunnen gaan regelen in verband met de nieuwe Europese AVG. Momenteel is de enige manier door gebruikmaking van het eigen afdelingledenbestand en via het afdelingsnieuws achter in het magazine. Wij roepen daarom ook een ieder op om lid te worden van de afdeling omdat wij het belangrijk vinden dat er contact blijft met de achterban. De afdeling vertegenwoordigt u tijdens de algemene ledenvergadering en stemt daar o.a. ook over de contributie die u betaalt.

De Parkieten Sociëteit blijft aangesloten bij het PVH (platvorm verantwoord huisdierbezit) en blijft zich dus inzetten om voortbestaan van onze hobby zo goed mogelijk te waarborgen. Ook vanuit COM Nederland wordt er gewerkt om de beperkingen, die ons boven het hoofd hangen, zo klein mogelijk te houden.

Voor het eerst sinds jaren kunnen we vaststellen dat bij het afsluiten van het eerste kwartaal alle contributies betaald zijn. De nieuwe opzet van het ledenbestand, in relatie met contributiebeheer, heeft dus haar vruchten afgeworpen.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier met dit april magazine. Heeft u zelf iets te melden? Neemt u dan contact op met de redactieraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.