van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Bestuurstafel februari 2020

Helaas is er in de inhoudsopgave van het februarinummer een klein foutje geslopen. Er zou een verslag in het magazine komen over de ramp (enorme bosbranden) in Australië. Omdat andere artikelen iets meer ruimte gingen innemen is het aangekondigde artikel eruit gehaald maar hebben wij verzuimd om het ook uit de inhoudsopgave te verwijderen. In dit magazine kunt u het artikel alsnog aantreffen.

Als één van de Nederlandse vogelbonden voelen wij ons verplicht om u te informeren over alles wat direct of indirect met onze hobby heeft te maken. De artikelen over kweek, huisvesting, voeding of een soortbeschrijving hebben allemaal direct te maken met onze beleving van de hobby. Beschermingsprogramma’s en wetgeving staan voor veel liefhebbers wat verder van ons af maar zijn minstens zo belangrijk.

Hoe wilt u immers vogels houden wanneer u niet weet hoe u moet handelen bij o.a. aan- en verkoop en het aantonen van legaliteit van uw dieren. Om u hierover goed te informeren hebben wij de jurist die ook voor het PVH actief is gevraagd om hierover in dit magazine uitleg te geven. Tevens heeft zij een brochure gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de wetgeving en de administratie zoals deze bijgehouden dient te worden door iedere dierenbezitter voor CITES lijst B. Dus ook door u. Over de verspreiding van de brochure zijn wij nog in overleg maar deze gaat zeker beschikbaar komen.

Op vrijdag 13 maart zal de bond haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden DEZE is afgelast. Uw afdelingsbestuur wordt daarvoor uitgenodigd. Zoals gebruikelijk vragen wij de afdelingsbesturen vooraf of er vragen, opmerkingen of ideeën/suggesties vanuit de achterban zijn. Heeft u iets wat u graag met ons wilt delen, geef dit dan aan uw afdelingsbestuur door zodat zij het kunnen inbrengen. Vragen en/of opmerkingen die wij voor 6 maart hebben ontvangen zullen tijdens de ALV behandeld worden.

Nog even en dan is het kweekseizoen in volle gang. Heeft u al ringen in huis of wacht u daarmee tot het laatste moment? Bedenk dan dat er een levertijd op zit die tot 6 weken kan oplopen.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt omstreeks 7 april uit.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.