van de bestuurstafel
Contributie 2019 betalen
Contributie 2019 betalen

Beste lezer.

Met het laatste nummer voor de vakantie voor u, willen wij toch nog even terugkijken op het juni-nummer. Hierin kon u een ‘In de Kijker’ lezen met Klaas Snijder. Hij spreekt hierin over zijn visie op het houden van vogels voor wat betreft het hobbymatig of bedrijfsmatig houden van vogels. Hieronder een stukje tekst volgens de criteria zoals deze op de site van RVO vermeld staan:

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen. De indicaties zijn:
1) u fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden;
2) u verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden;
3) u vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties;
4) u heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren;
5) u bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een btw-nummer;
6) u adverteert.
7) u oefent de activiteiten uit om winst te maken.

Als we terug kunnen en willen kijken dan kunnen we natuurlijk ook vooruit kijken. We willen u dan alvast wijzen op het kweekjaar 2020.
In de loop van juli/augustus wordt de ringen bestelling voor kweekjaar 2020 opengezet. Deze ringen worden vanaf oktober 2019 uitgegeven. Uiteraard blijft het bestellen via de website de beste optie. Voor degene die geen beschikking over internet heeft, is er het papieren bestelformulier. Het bestelformulier krijgt u automatisch toegestuurd als u het formulier van kweekjaar 2019 gebruikt heeft. Voor degene voor wie de website te lastig is, bestaat er altijd de mogelijkheid om per telefoon of e-mail ringen te bestellen. De telefonische en e-mailbestellingen worden door de administratie in de webwinkel ingevoerd zodat deze ook inzichtelijk blijven. Geeft u alstublieft uw e-mailadres door zodat de digitale weg gebruikt kan worden. Voor de goede orde: ringen worden pas bij de leverancier besteld nadat deze betaald zijn. Dit geldt ook voor SPOED.

Helaas ontkomen wij er niet aan. De ringenprijs is gestegen. Er is een minimale prijsstijging doorgevoerd, wat erop neer komt dat de ringen twee of drie cent duurder zijn geworden.

Zaterdag 8 juni jl. is in de papegaaienopvang in het Belgische Oedelem, het Belgium Parrot Event gehouden. Sprekers waren Tony Silva, Rafael Zamora en Nanda Kishore. Een deel van de bondsbestuursleden maar ook andere PS leden hebben dit event bezocht. Aan het einde van de dag heeft voorzitter Anton Schreuders een check ter waarde van € 200,00 aangeboden aan Nathalie Lycke, de drijvende kracht achter de opvang. In dit magazine kunt u al een verslag lezen over de presentatie van Rafael Zamora. Later dit jaar zal ook over de rest van die dag in het magazine te lezen zijn.

Wij wensen u een fijne zomer, een prettige vakantie en veel kijk- en leesplezier met dit magazine.
Het volgende magazine verschijnt begin september.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.