van de bestuurstafel
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

Bestuurstafel februari 2018

In januari is er een schrijven naar de afdelingen verstuurd waarin wij hebben gemeld geen ledengegevens meer te delen met de afdeling. Dit heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de afdelingen betekent dit echter dat zij niet meer worden ingelicht als zich een nieuw lid binnen hun gebied aanmeldt. Wij begrijpen dat de afdelingen hier niet blij mee zijn en betreuren het zelf ook maar wij moeten ons wel aan de wet houden. Om uw gegevens beter te beschermen zijn de websites ook veiliger gemaakt. De gegevens worden nu via een versleuteling verzonden zodat deze voor kwaadwillende lieden niet bruikbaar zijn.

Helaas hebben een aantal leden hun contributie nog niet voldaan. Deze leden hebben het februarimagazine nog gekregen. Echter, wilt u er zeker van zijn dat u het maartnummer ook krijgt, betaalt u dan vandaag uw contributie nog.

In januari zijn er al een ruim aantal nieuwe leden aangemeld. Natuurlijk heten wij die allen van harte welkom. Wij willen deze nieuwe leden wijzen op het bestaan van de afdelingen waarvan zij, apart van het bondslidmaatschap, lid van kunnen worden. Maar dit geldt natuurlijk ook voor de bestaande leden! De afdelingsbesturen zijn de spreekbuis naar het Bondsbestuur en vertegenwoordigen de leden op de ALV (Algemene Leden Vergadering). In ieder magazine kunt u zien waar de afdelingen hun bijeenkomst houden. Weet u niet welke afdeling uw belangen behartigt, dan kunt u dat altijd navragen bij de ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nu we het toch over de afdelingen hebben, kunnen we u melden dat wij bezig zijn de gebieden opnieuw in te delen. Er zijn de laatste jaren een paar afdelingen gestopt waardoor de leden in die gebieden eigenlijk niet meer vertegenwoordigd worden. Om dit af te dekken,  gaan we de gebieden, waar nu geen actieve afdeling werkzaam is, verdelen over de actieve afdelingen. Aangezien het zuiden van het land goed wordt afgedekt door actieve afdelingen, zal daar niet zo veel veranderen. Het is hoofdzakelijk het midden van het land met een uitloop naar het noordoosten.

In januari heeft u ons kunnen aantreffen op Vogel 2018, de kampioensshow van de NBvV. Wij hadden daar een stand om de Parkieten Sociëteit te promoten en om ons boekenfonds te presenteren. Na de positieve reacties in 2017 hadden wij er wel oren naar om op Vogel 2018 aanwezig te zijn. De show was dit jaar voor het eerst in de IJsselhal in Zwolle. Bij de meesten van u wel bekend van de vogelbeurzen. Voor alle partijen was het nieuw maar het is prima verlopen. De organisatoren hebben natuurlijk al jaren ervaring en weten hoe ze het moeten aanpakken. Tijdens de show hebben wij het bondsbestuur van de NBvV in onze stand uitgenodigd om hen het jubileumboek aan te bieden. Het boek is door het bestuur met open armen in ontvangst genomen. Simon de Haan heeft er als motivatie bij gezegd dat het een blijk van waardering is op onze samenwerking en als een bedankje voor het verstrekken van gegevens over aantallen CITES kweekparen en CITES ringen door de NBvV. Klaas Snijders, voorzitter van de NBvV, sprak de hoop uit op een lange en gezonde samenwerking.

Om ook de mensen die niet of nauwelijks op onze website kijken deelgenoot te maken van de boeken die wij in ons assortiment hebben, treft u een boekenlijst aan. De bedoeling is om deze periodiek op te gaan nemen. De artikelen zijn echter uitsluitend via de website te bestellen of op de beurzen waar wij met de infostand aanwezig zijn. Voor Zwolle is dat 24 februari en voor Assen 10 maart.

Hebt u zelf een mooie kweekervaring of kunt u iets schrijven over parkieten en papegaaien dan mag dat sturen naar de redactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.