van de bestuurstafel
Contributie 2019 betalen
Contributie 2019 betalen

Om te beginnen moeten wij het bericht in het juninummer over de jubilarissen rectificeren. Er is geschreven dat er in 2018 geen 50-jarig jubilarissen te feliciteren zijn. Dit is echter wel het geval. De heer van Ee uit Wapenveld is in 1968 lid geworden maar heeft om onduidelijke reden in 1973 een nieuw kweeknummer gekregen waardoor het in eerste instantie zo leek dat er geen 50-jarig jubileum was. Natuurlijk hebben wij dit recht gezet en heeft hij zijn welverdiende jubileumpenning in ontvangst mogen nemen. Ook via deze weg willen wij hem nogmaals feliciteren en excuus aanbieden dat het jubileum over het hoofd was gezien.

Tijdens de zomermaanden is er meestal niet veel te melden. Deze keer is er echter wel iets wat met name voor de mensen in de voormalige afdelingen midden Nederland, Groningen, IJsseldelta en Flevoland van belang is. Bij het wegvallen van de actieve vereniging in die gebieden werd u niet meer vertegenwoordigd tijdens de ALV. Uw mening kon u niet meer laten horen. Omdat wij het erg belangrijk vinden dat iedereen een stem heeft, was het noodzakelijk om de afdelingsgrenzen te verleggen. Dit om de mensen uit de afdelingsloze gebieden onderdak bij een actieve afdeling te geven. Tijdens een extra ALV zijn de afdelingsbesturen hierover bijgepraat en hebben zij het voorstel goedgekeurd. De nieuwe indeling is op onze website te vinden. Kijk naar de eerste twee cijfers van uw postcode om te zien bij welke afdeling u bent ondergebracht. Denk er om dat dit alleen betrekking heeft op de vertegenwoordiging van uw stem m.b.t. bondszaken. U bent vrij om van een andere afdeling ofzelfs van meerdere afdelingen lid te worden. Wij zouden graag zien dat onze hele achterban lid van een afdeling is. Van de bond krijgt ieder afdeling jaarlijks een bijdrage maar die is niet toereikend om de afdeling activiteiten te bekostigen. Hiervoor is uw afdelingscontributie ook nodig, mogelijk zelfs noodzakelijk.

Tijdens de extra ALV is er ook een bestuursverkiezing geweest. Lammert de Groot is gekozen tot bestuurslid. Wat Lammert precies gaat doen wordt later bekeken maar de kans is groot dat u hem o.a. in de stand gaat aantreffen.

Na jaren geen bestuurs-uitje te hebben gehad vonden wij het weer een tijd dit te gaan organiseren. Hiervoor waren alle bondsbestuursleden en vaste medewerkers uitgenodigd om naar Avifauna te komen. Hier hebben we een rondleiding door het park gehad. Tijdens de gehele dag was er tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende PS gerelateerde zaken. Wij willen Avifauna en met name John de Hoon bedanken voor de gastvrijheid en bedanken dierverzorger Erik hartelijk voor zijn rondleiding en zijn enthousiaste uitleg.
Wij kunnen een bezoek aan het park, privé of in verenigingsverband, zeker aanbevelen.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier met dit juli-augustus magazine.Heeft u zelf iets te melden? Neem dan contact op met de redactieraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het volgende magazine verschijnt begin september.Het volgende magazine verschijnt in september. Wij wensen u een prettige vakantie.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.