Agapornisproject EPPAS
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

EPPAS staat voor: Europäische Erhaltungszuchtprojekt für die Agapornis-Spezies vertaald naar het Nederlands: Europees kweekprogramma voor Agapornis-soorten. Nu zullen de meeste onder u denken ‘waarom een kweekprogramma voor algemene soorten’. Het antwoord daarop is dat niet alle Agapornis soorten even algemeen zijn. In gevangenschap zijn er van de meeste soorten nog voldoende individuen aanwezig, maar in de vrije natuur worden enkele soorten toch ernstig bedreigt. Soorten waar we in gevangenschap goed mee kweken zijn in de vrije natuur niet zo productief. Deels is dat wijten aan ontbossing en deels aan de snelle groei van de menselijke populatie. Ook de klimatologische veranderingen zouden een rol kunnen spelen in de achteruitgang van de aantallen in de vrije natuur. Habitat verdwijnt of wordt kleiner omdat voedsel en nestbomen worden gekapt waardoor de populaties uiteen vallen en daardoor steeds zwakker worden.

In Duitsland heeft Jörg Asmus, bekend van o.a. het kweekprogramma voor de Vasapapegaaien, een kweekprogramma voor Agapornissen opgestart. Hij is samen met een aantal andere mensen tot de conclusie gekomen dat enkele Agapornis-soorten niet zo heel algemeen meer voorkomen en dat het tijd wordt daarop te anticiperen. Het is nog niet te laat om iets te doen maar als we wat willen doen moeten we het nu doen. Jörg heeft verschillende data uit veldonderzoeken in kaart gebracht en daarnaast een inventarisatie gemaakt hoeveel vogels van een bepaalde soort in Duitsland bij kwekers gehouden werden. Het enige waaraan de vogels moeten voldoen om mee te tellen, is dat de vogels raszuiver en mutatievrij moeten zijn. Omdat het in eerste instantie om twee soorten gaat nl. de A. nigrigenis en de A. lilianae, heeft hij zich alleen tot die soorten beperkt. Bij de A. nigrigenis is de bedreiging van uitsterven in de vrije natuur het grootst. Van die soort zijn er minder dan 10.000 individuen over. Dat lijkt nog een behoorlijk aantal maar dat is slechts schijn. De soort leeft in een gebied ter grote van de provincie Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het probleem daarbij is dat het steeds vaker door toeristen wordt bezocht. (zie Parkieten Sociëteit mei 2009).

Met de A. lilianae gaat het in de vrij natuur gelukkig nog iets beter. Zij heeft een uitgestrekter leefgebied en er zijn meer individuen maar ook daar kennen we dezelfde bedreiging als bij de A. nigrigenis: ontbossing en toerisme, maar ook wegvangen voor consumptie.

Door nu in gevangenschap met deze soorten te gaan werken aan raszuiverheid en mutatie schoon, kunnen we indien dat noodzakelijk wordt, pure vogels terug plaatsen in het oorspronkelijke leefgebied. Op dit moment wordt er nog hard aan gewerkt om een Europees netwerk op te bouwen en om alle raszuivere vogels in kaart te brengen. Jörg heeft in oktober van 2010 tijdens het jaarlijkse symposium van het Fonds voor Bedreigde Papegaaien in Keulen (D) een presentatie gegeven over het project. Al in maart van dat jaar heb ik contact gehad met Jörg en mijn medewerking aangeboden. Ik heb zelf al ruim 35 jaar ervaring met verschillende Agapornis-soorten en ben nog altijd erg onder de indruk van deze kleine papegaaitjes. Aangezien ik een voorstander van het kweken van wildkleurvogels ben, en dat ik op dat moment een kleine groep A. lilianae had, vond ik dat ik mijn medewerking aan het project moest geven. Ik heb hem aangeboden om de coördinatie voor Nederland voor mijn rekening te nemen. In het najaar van 2010 heb ik mijn bestand uitgebreid met 3 koppels A. nigrigenis. In de jaren 80 van de vorige eeuw heb ik met die soort veel ervaring opgedaan. In eerste instantie gaan we dus met die twee soorten beginnen maar het is zeer wel mogelijk dat het met de andere agapornis-soorten wordt uitgebreid.

De belangrijkste kenmerken van raszuivere A. lilianae en A. nigrigenis zijn eigenlijk heel eenvoudig. Beide soorten zijn slanke vogels en hebben altijd een groene stuit. In het verleden zijn beide soorten nogal eens gekruist met A. fischerie en A. personata om hun kleurmutaties over te zetten. Aangezien deze soorten beide een blauwe stuit hebben en breder gebouwd zijn, komen deze kenmerken bij de bastaarden ook naar voren. Smal gebouwde vogels met groene stuit zijn dus meestal wel raszuiver en daarbij veelal ook al mutatievrij. In Duitsland wordt momenteel gewerkt aan een DNA test om de raszuiverheid aan te tonen. Zodra die beschikbaar is zullen alle vogels in het project getest kunnen worden. Vooralsnog gaan we alleen af op de uiterlijke kenmerken. Omdat het project over meerdere Europese landen zal worden uitgerold is het wellicht handig om te weten hoe de vogels elders genoemd worden. Wij zijn in Nederland gewend aan de wetenschappelijke naam maar in veel andere landen gebruiken ze die niet of nauwelijks. In de tabel hieronder staan de namen van alle agapornissen die in de grotere Europese landen worden gebruikte.

Wetenschappelijk

Nederland

Duitland

Engeland

Frankrijk

Spanje

Agapornis cana
Agapornis canus

gruiskopdwergpapegaai

Grauköpfchen

Madagascar Lovebird
Grey-headed Lovebird

Psittacule à tête grise
Inséparable à tête grise

Inseparable Malgache

Agapornis pullaria
Agapornis pularius

roodmaskerdwergpapegaai

Orangeköpfchen

Red-faced Lovebird

Inséparable pullaria
Inséperable à tête rouge

Inseparable Carirrojo

Agapornis taranta

zwartvleugeldwergpapegaai
Abbesijnse dwegpapegaai

Gebirgspapagei

Black-winged Lovebird
Abyssinian Lovebird

Inséparable à ailes noires
Inséparable taranta
Inséperable d'Abyssinie

Inseparable Abisinio

Agapornis swinderiana
Agapornis swinderianus

zwartnekdwergpapegaai

Grünkopfchen

Black-collared Lovebird

Inséparable du Libéria
Inséparable à collier noir

Inseparable Acollarado

Agapornis roseicollis

perzikkopdwergpapegaai

Rosenköpfchen

Peach-faced Lovebird

Inséperable rosegorge
Inséparable roseicollis
Inséparable à face rose

Inseparable de Namibia

Agapornis fischeri

Fischer dwergpapegaai

Fischers Unzertrennlicher

Fischer's Lovebird

Inséperable de Fischer

Inseparable de Fischer

Agapornis personata
Agapornis personatus

zwartmaskerdwergpapegaai

Maskenunzertrennlicher

Masked Lovebird
Black-masked Lovebird
Yellow-collared Lovebird

Inséperable masqué
Inséparable personata

Inseparable Cabecinegro

Agapornis lilianae

Nyassa dwergpapegaai

Njassa-Unzertrennlicher
Erdbeerköpfchen

Lilian's Lovebird
Nyasa Lovebird

Inséperable de liliana
Inséparable Nyasa
Inséparable de Lilian

Inseparable del Nyasa

Agapornis nigrigenis

zwartwangdwergpapegaai

Rußköpfchen

Black-faced Lovebird
Black-cheeked Lovebird

Inséperable à joues noires

Inseparable Cachetón

Alle vogels worden in een databank geregistreerd. Door gebruikmaking van speciale kweeksoftware, is het mogelijk om paringen vooraf te toetsen op verwantschap. Met andere woorden, het programma geeft aan of er sprake is van inteelt en waar deze dan zit. Als er dus een neef met een achternicht wordt verpaart dan zal het programma dat aangeven. Maar ook als er een belangrijke paring tussen twee vogels in verschillende landen plaats zou moeten vinden, dan wordt dat door het programma aangegeven. Met hetzelfde programma is het mogelijk om van iedere individuele vogel een stamboom uit te draaien. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de voorouders in het systeem staan ingeschreven. De stamboekhouder kan belangrijke verparingen doorgeven aan de desbetreffende kweker(s).

Meedoen is heel eenvoudig en kost niets. Als u vogels heeft die raszuiver en vrij van mutaties zijn, dan zijn deze vogels waardevol voor het project. De opzet is dat er een Europese stam wordt opgebouwd met zoveel mogelijk bloedlijnen. Onderling ruilen en kopen/verkopen, moet dat allemaal mogelijk maken. De jonge vogels worden zoveel mogelijk onder de deelnemers geruild en/of verkocht. Voor het voortbestaan van de soort in de vrije natuur is dit de enige mogelijkheid van overleven.

U kunt contact met mij opnemen via de telefoon 0545 477207 of een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een aanmeldingsformulier kunt u via deze homepage downloaden. Vul dat in en mail het naar bovenstaand e-mail adres. Ik zorg er dan voor dat uw aanmelding wordt bijgewerkt in de database bij Jörg Asmus.

Neem ook eens een kijkje op de homepage van het project. Helaas alleen nog in het Duits beschikbaar. www.agapornis-projekt.de Deelnemers zullen middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van alle relevante informatie binnen met project.

Aarzel niet maar reageer voor het te laat is voor onze kleine papegaaitjes.

Door Johnny Wierda

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.