afd. Twente
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Secretariaat: B. Leushuis
Oldenzaalsestraat 39, 7551 AN  Hengelo
Tel: 074-2919 937 of 06-1309 6040
E-mail:
www.ps-twente.nl

De avonden van de afdeling Twente worden gehouden in: Buurthuis ’t Lansink Twijnstraat 6-8, 7553 BS, Hengelo

Terugkijkend kijken we naar een teleurstellend coronajaar en onze najaarsbeurs. We krijgen steeds minder contributie binnen. Dit betekent dat het steeds moeilijker wordt om alles financieel rond te krijgen. Dit zou kunnen inhouden dat wij binnen niet al te lange tijd ook tot één van de slapende vereniging gaan behoren. Dat mag ons toch niet overkomen! Om onze hobby te kunnen promoten, is geld nodig. Daarom vragen wij u om een bijdrage van €10,00. Door de teruggang van het ledenaantal hebben wij ook een teruggang in de contributie. Wij willen ten alle tijden voorkomen in een negatieve spiraal te komen.

Graag zouden wij zien dat alle leden die onder de afdeling Twente resideren de afdelingsbijdrage overmaken op rekening van de Parkieten Sociëteit Twente IBAN: NL46 RABO 0102034788. Het is voor ons niet meer op te brengen wanneer er vanuit de afdeling zo weinig animo is. Voor 2022 zijn wij wel weer druk in de weer om een interessant programma in elkaar te zetten. De eerstkomende contactavond is donderdag 27 januari. Informatie over activiteiten van onze afdeling zijn via de website www.ps-twente.nl te vinden.

Het bestuur van afdeling Twente wenst een ieder prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.