afd. Twente
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Secretariaat: B. Leushuis
Oldenzaalsestraat 39, 7551 AN  Hengelo
Tel: 074-2919 937 of 06-1309 6040
E-mail:
www.ps-twente.nl

De avonden van de afdeling Twente worden gehouden in: Buurthuis ’t Lansink Twijnstraat 6-8, 7553 BS, Hengelo

In de maanden juni en juli zijn er geen activiteiten gepland i.v.m. de vakantie. Eerste activiteit na de vakantie zal zijn op donderdag 25 augustus. Er zal dan een lezing worden verzorgd door Garvo voeders. 

Afdelingsbijdrage

Wij willen de afdelingsbijdrage graag nogmaals onder uw aandacht brengen. Wij willen diegenen waarvan wij de afdelingsbijdrage nog niet hebben ontvangen, alsnog vragen om deze te voldoen. Wij hopen dat iedereen de afdelingsbijdrage á €10,- overmaakt op de rekening van de afdeling Twente of machtigen via de mail of via de site.

Ons rekeningnummer is NL46 RABO 0102 0347 88

Alleen dan kunnen wij een actieve vereniging blijven. Het machtigingsformulier vindt u op www.ps-twente.nl In het hoofdmenu onder het kopje formulieren.

Alvast hartelijke dank voor uw steun!

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.