afd. Drenthe
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Secretariaat: E. Meems
Cantharel 2, 9404 MA Assen
Tel. 06-30048179
E-mail:

De avonden van de afdeling Drenthe worden gehouden in: Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54 7872 PL Valthe

Omdat we elkaar de laatste jaren zo weinig hebben gesproken, willen wij 17 mei een extra avond organiseren. De avond wordt verzorgd door Adri van Kooten. Adri is een graag geziene gast op onze contactavonden. Deze avond zal in het teken staan van de prachtige vogelreizen die hij, de afgelopen jaren, heeft gemaakt.

We willen u via deze weg vragen uw jaarlijkse bijdrage van € 9,- overmaken op NL04 INGB 0000559735 onder vermelding van ‘Jaarlijkse bijdrage’. We hebben uw steun hard nodig om gezellige en leerzame avonden te kunnen blijven organiseren.

Kijkt u voor verdere informatie over onze afdeling op www.parkietensocieteitdrenthe.nl. Hier staat altijd de meest recente informatie vermeld.

 

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.