algemene gegevens PS
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

algemeen"Parkieten Sociëteit", Bond van liefhebbers van parkiet- en papegaaiachtigen.

 Opgericht 24 juni 1967

 

 

Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 40121588

 

BTW-nummer NL803829917

 

Magazine ISSN 0166-8854

 

Bankrekeningnummer NL56INGB0001882073 (ING-bank) tnv Parkieten Sociëteit

IBAN = INGB 00018823073

BIC = INGBNL2A

 

Contact, zie de hoofdbestuursleden.