start
Contributie 2017 betalen

1. Uitspraak algemeen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep gehaald door het verbod op het houden van Muntjaks (blafherten) en Mazama’s (spiesherten). Met deze uitspraak is tevens een streep gezet door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en de Positieflijst voor zoogdieren 2017, welke laatst... genoemde deze zomer in werking zou treden. De uitspraak bepaalt namelijk dat de methode die gebruikt is voor het beoordelen van zoogdieren niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden.

2. PEC en PAC
Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie. De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door Stakeholders(Positieflijst Expert Commissie), waaronder partijen die principieel tegen het houden van exoten zijn. Daarmee was het advies niet onafhankelijk. Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren. Dat de adviezen gecontroleerd zijn door de Positieflijst Advies Commissie kon de Staatssecretaris op geen enkele wijze onderbouwen. Dit argument is daarom door het College verworpen. Het College heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving.

3. Beoordelingen voldoen niet
Naar het oordeel van het College zijn de beoordelingen door de PEC – bestaande uit het excerpt, de argumentenkaart en het beoordelingsformulier – onvoldoende transparant en verifieerbaar. Het College acht hiervoor relevant dat het excerpt uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur.

Het huidige magazine

images/magazine/1708-1_resize.jpg

Van de bestuurstafel

Beste lezer.

Na de zomervakantie is iedereen intussen weer terug bij de normale bezigheden die onze dagen vullen.
Nu het september is, breekt het seizoen voor beurzen en tentoonstellingen weer aan. De eerste beurs waar u de Parkieten Sociëteit kunt tegenkomen, is op zaterdag 23 september in Zwolle. Helaas zult u daar onze boekenfonds-beheerder Ruud van Schaik niet meer als zodanig aantreffen. Ruud heeft door bestuursactiviteiten buiten de Parkieten Sociëteit en een verhuizing naar het noorden van het land, aangegeven zijn functie binnen de Parkieten Sociëteit te beeindigen. Voor de toekomst laat hij weten dat, wanneer hij gelegenheid heeft, graag een helpende hand wil bieden. Wij bedanken Ruud voor zijn inzet voor de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe functie.

Lees meer...

Ringen voor uw jonge vogels

De ringenservice is volledig actief. U kunt bij ons het hele jaar door ringen bestellen, het kan echter voorkomen dat bepaalde ringen niet beschikbaar zijn.

De aluminium ringen voor 2018 worden vanaf oktober geleverd. Stalen ringen kunt u altijd direct bestellen. Wel zijn er wat zaken veranderd. dit leest u op de ringenservicepagina.

Klik op het plaatje om naar de ringenservice pagina te gaan.

komende evenementen

Onze trots

Show / tentoonstelling